Competenţele informatice implică utilizarea critică şi sigură a tehnologiilor societăţii informaţionale în timpul orelor de program, în timpul liber şi pentru a comunica. Acestea sunt fixate prin competenţe de bază în tehnologii informaționale și comunicații: folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezentare şi schimb de informaţii, comunicare şi participare la reţele de colaborare prin intermediul internetului.
Într-o societate în continuă schimbare în care calculatorul sau telefonul “deștept” au devenit parte din viața noastră, este din ce în ce mai necesar, dacă nu obligatoriu, ca o persoană să aibă abilități în utilizarea echipamentelor informatice. Întâlnim aceste echipamente informatice atât în cadrul companiilor ca instrumente de lucru la birou sau pe linia de producție, cât și in casele oamenilor fiind instrumente utilizate pentru jocuri, navigarea pe Internet sau redactarea și tipărirea unor documente. În consecință, participarea la un astfel de curs de competente IT vine în ajutorul cursantului prin creșterea valorii sale datorită cunoștințelor acumulate, cât și prin scăderea gradului de insatisfacție atunci când acesta nu știe cum sa utilizeze un echipament informatic.
Pe termen scurt se preconizează o îmbunătăţire a încrederii în sine și creșterea șanselor cursantului de a găsi un loc de muncă mai ușor și mai bine plătit. Pe termen mediu și lung se preconizează o îmbunătăţire a calității muncii în cadrul unei organizații și creșterea productivității muncii.

+40754/384756
office@infoacad.com